Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

W tym roku wnioski o fundusze na Działalność Upowszechniająca Naukę będę składane w Kancelarii PAN do 27 października. W związku z tym pomysłodawcy przedsięwzięć który chcieliby złożyć wniosek za pośrednictwem KBŚiE PAN powinni skontaktować się z Przewodniczącym lub Sekretarzem Komitetu najpóźniej 13 października 2017.

 ***

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosia  2.10.2017 [plik]

 ***

Szósta Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2018) odbędzie się we wrześniu 2018r. w Warszawie.

 

 ***

Komitet objął honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]