Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

List Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Środowiska w sprawie nasadzeń planowanych w Puszczy Białowieskiej 24.05.2108 [plik]

***

Komitet współorganizuje konferencję “The relict woody plants: linkage between the past, present and future” która odbędzie się 19.06.2918 w Kórniku [link] [plik]

***

Komitet współorganizuje konferencję "3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research" która odbędzie się 8-13.07.2018 w Łódzi [link]

***

Zaprzyjaźnione z KBŚiE Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zaprasza na swoją doroczną międzynarodową konferencję która odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 w Warszawie [link]

 ***

Organizowana przez Komitet Szósta Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2018) odbędzie się w dniach 26-28 września 2018r. w Warszawie [link].

 ***

Komitet obejmuje honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]