Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN formalnie poparł list otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików [link]

  ***

Organizowana przez Komitet Siódma Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2019) odbędzie się w dniach 18-20 września 2019r. w Gdańsku.

 ***

Zaprzyjaźnione z KBŚiE, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zaprasza na swoją konferencję która odbędzie się w dniach 25-29 września 2019r. w Pradze  [link]

***

Komitet obejmuje honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]