Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

Jest już znany program Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Ewolucyjnej (Polish Evolutionary Conference 2017) współorganizowanej przez KBŚiE PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbędzie się odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2017 r. w Toruniu [link]

 ***

Zaprzyjaźnione z KBSiE PAN Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) zaprasza na swoją IV konferencję, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.09.2017. Jest już znany program! [link]

***

Współorganizowane przez Komitet warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" odbyły się w dniach 16-19 maja w Instytucie Badania Ssaków PAN w Białowieży

 

  ***

Komitet objął honorowym patronatem warsztaty „Programming for Evolutionary Biology” współorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży, w dniach 16-20 września 2017. [link]

  ***

Komitet objął honorowym patronatem konferencję „European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology 23”, współorganizowaną przez doktorantów Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Biologii Ewolucyjnej ESEB, w dniach 10-15.09.2017 w Krasiczynie [link]

 ***

Komitet objął honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]