Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 

21.06.2017 zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym link do artykułu w Rzeczypospolitej, relacjonującego odpowiedzi ministra środowiska, prof. Jana Szyszki, na interpelacje poselskie http://www.rp.pl/Ekologia/170629806-Jan-Szyszko-Puszcza-Bialowieska-umieszczona-bezprawnie-na-liscie-UNESCO.html. Link ten opatrzony był krótkim komentarzem przewodniczącego Komitetu, prof. Krzysztofa Spalika:  

"Warto sprostować dwie kwestie. Po pierwsze, Puszcza Białowieska została wpisana na listę światowego dziedzictwa ludzkości już w 1979 i ten wpis obejmował park narodowy. W 1992 r. wpis rozszerzono o białoruską część Puszczy, a w 2014 r. objęto także całą polską część. Wpisano ją nie jako las dziewiczy (czyli nietknięty ręką ludzką), jak sugeruje to min. Szyszko, ale na podstawie dwóch kryteriów: (1) jako wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych oraz (2) z uwagi na obecność siedlisk naturalnych najbardziej reprezentatywnych i najważniejszych dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody. Po drugie, nie ma konfliktu między wymogami UNESCO a dyrektywą siedliskową UE w kwestii Puszczy - zarówno UNESCO (o czym można przeczytać w opublikowanym na stronie MŚ raporcie), jak i Komisja Europejska uważają, że obecna wycinka Puszczy zagraża jej walorom przyrodniczym.” 

 

***

 

Zaprzyjaźnione z KBSiE PAN Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) zaprasza na swoją IV konferencję, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.09.2017. Ruszyło przyjmowanie abstraktów [link]

***

Ruszyła rejestracja na Piątą Ogólnopolską Konferencją Ewolucyjną (Polish Evolutionary Conference 2017) współorganizowaną przez KBŚiE PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbędzie się odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2017 r. w Toruniu [link]

 ***

Współorganizowane przez Komitet warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" odbędą się w dniach 16-19 maja w Instytucie Badania Ssaków PAN w Białowieży

 

  ***

Komitet objął honorowym patronatem warsztaty „Programming for Evolutionary Biology” współorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży, w dniach 16-20 września 2017. [link]

  ***

Komitet objął honorowym patronatem konferencję „European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology 23”, współorganizowaną przez doktorantów Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Biologii Ewolucyjnej ESEB, w dniach 10-15.09.2017 w Krasiczynie [link]

 ***

Komitet objął honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]