Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 

Petycja Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian ustaw dotyczących zarządzania zasobami przyrodniczymi   22.12.2016  [plik]

 

 ***

Piąta Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2017) współorganizowana przez KBŚiE PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2017 r. w Toruniu [link]

 ***

 

Komitet objął honorowym patronatem konferencję „European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology 23”, współorganizowaną przez doktorantów Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Biologii Ewolucyjnej ESEB, w dniach 10-15.09.2017 w Krasiczynie [link]