Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

Informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowej: https://wyborykomitety.pan.pl/

System wyborczy pozwalający na rejestrację wyborców i kandydatów będzie ponownie otwarty w dniach 29 listopada - 6 grudnia 2019.

Uwagi praktyczne:

- można kandydować tylko do jednego komitetu,

 - osoby, które już się zarejestrowały nie muszą nic robić aż do czasu wyborów (16-20 grudnia),

- osoby, które chcą zmienić coś w swojej rejestracji (np. poprawić numer Orcid, afiliację, przypisanie do danego komitetu, decyzję o kandydowaniu) mogą to zrobić teraz,

- emeryci biorą udział w wyborach bez wpisywania afiliacji.

Zachęcamy do udziału w wyborach!

 

 ***

 

Organizowana przez Komitet Ósma Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference) odbędzie się jesienią 2020r. w Toruniu

 

 ***

 

Komitet obejmuje honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]