Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski

ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

e-mail: spalik_@_biol.uw.edu.pl

 

Sekretarz: dr hab. Joanna Rutkowska

Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

e-mail: joanna.rutkowska_@_uj.edu.pl