Prezydium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

 

Zastępcy przewodniczącego:

Prof. dr hab. Jacek Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku

 

Sekretarz:

Dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Członkowie prezydium:

Prof. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Barbara Godzik, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

 

Komisja wyborcza:

Prof. dr hab. Katarzyna Kaszycka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Józef K. Kurowski, Uniwersytet Łódzki

 

Skład Komitetu

 

1.         Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2.         Prof. dr hab. Jerzy Bańbura, Uniwersytet Łódzki

3.         Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz, Uniwersytet Łódzki

4.         Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

5.         Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

6.         Prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko, Uniwersytet w Białymstoku

7.         Prof. dr hab. Alicja Buczek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8.         Dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. MiIZ PAN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

9.         Dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, spec.

10.     Prof. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.     Prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz, Uniwersytet Warszawski, Czł. rzecz. PAN

12.     Prof. dr hab. Barbara Godzik, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

13.     Dr hab. Elżbieta Gołąb, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

14.     Dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki

15.     Prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16.     Prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17.     Prof. dr hab. Dariusz Marian Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

18.     Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

19.     Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

20.     Dr hab. Grzegorz Leszek Karbowiak, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie

21.     Dr hab., prof. UAM Katarzyna A. Kaszycka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22.     Prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, Czł. koresp. PAN

23.     Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24.    Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Czł. koresp. PAN

25.     Prof. dr hab. Andrzej Kruk, Uniwersytet Łódzki

26.     Prof. dr hab. Józef K. Kurowski, Uniwersytet Łódzki

27.     Prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, spec

28.     Prof. dr hab. Adam Łomnicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Czł. rzecz. PAN

29.     Dr hab. Łukasz Michalczyk, prof UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, spec.

30.     Dr hab. Daniel Młocicki, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie

31.     Prof. dr hab. Adam Nadachowski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

32.     Prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33.     Prof. dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski

34.     Prof. dr hab. Mirosław Przybylski, Uniwersytet Łódzki

35.     Prof. dr hab. Jacek Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

36.     Dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, spec.

37.     Prof. dr hab. Jacek Waldemar Siciński, Uniwersytet Łódzki

38.     Dr hab. Piotr Skórka, prof. IOP PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, spec.

39.     Prof. dr hab. Krzysztof Jan Solarz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec

40.     Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

41.     Prof. dr hab. Dariusz Lucjan Szlachetko, Uniwersytet Gdański

42.     Dr hab. Marta Szulkin, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, spec.

43.     Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

44.     Prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

45.     Prof. dr hab. Jan R. E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku

46.     Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

47.     Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Czł. koresp. PAN

48.     Prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

49.     Prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Czł. rzecz. PAN

50.     Dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof UMK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, spec.

51.     Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

52.     Prof. dr hab. Jan Marek Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

53.     Dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża, spec.

54.     Dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, spec.