Official statements, expert opinions and open letters of the Committee – most files available only in Polish

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie projektu Ustawy o gatunkach obcych 31.08.2018 [plik]

 

List Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Środowiska w sprawie nasadzeń planowanych w Puszczy Białowieskiej 24.05.2108 [plik]

        Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 31.07.2018  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosia  2.10.2017 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 26.10.2017  [plik]

 

Open letter of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS to the Minster of Science and Higher Education concerning scientific debate on the Białowieża Forest  28.06.2107  [plik po polsku]  [file in English]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN na temat propozycji zmian w dwóch rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących sporządzania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  20.04.2017  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie podstawy programowej z biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej   8.12.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce  17.10.2016 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 13.01.2017  [plik]

Odpowiedź Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN  27.03.2017  [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw  29.07.2016 [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  25.07.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie przerwania kadencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody  23.05.2016 [plik]