Official statements, expert opinions and open letters of the Committee – most files available only in Polish

 

Official statement of the Committee for Environmental and Evolutionary Biology PAS on the protection of World Heritage Site UNESCO "Białowieża Forest" 26.09.2022 [link]

 

Official statement of the Committee for Environmental and Evolutionary Biology PAS supporting an appeal of the Polish Association of Natural Science Teachers about the eighth-grade examinations 06.04.2022 [link]. 

          - response of the Ministry of Education and Science 31.08.2022 [link]

 

Opinion of the Committee for Environmental and Evolutionary Biology PAS on the draft act on national parks 18.02.2022 [link].

 

Official statement of the Committee for Environmental and Evolutionary Biology PAS on the act on special solutions related to the special purpose of forest land 01.08.2021 [link].

 

Official statement of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS on the protection of old-growth forests18.06.2021 [link].

 

Appeal of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS to the Ministry of Climate and Environment to take actions to preserve the most valuable natural forests of the Carpathian Primeval Forest 25.03.2021 [link].

         - response of the Ministry of Climate and Environment 23.04.2021 [link].

 

Official statement of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS on border changes in Świętokrzyski National Park 16.10.2020 [link] and 05.20.2021 [link]

 

Official statement of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS on proposed changes in the Act on the protection of animals used for scientific or educational purposes 20.08.2020 [link]

 

Official statement of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS on the regulations of employment at post-doc positions in the projects funded by the National Science Center 23.07.2020 [link]

 

Official statement of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS on the protection of intellectual property during the processing of applications submitted to Local Ethics Committees 14.07.2020 [link]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie projektu Ustawy o gatunkach obcych 31.08.2018 [plik]

 

List Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Środowiska w sprawie nasadzeń planowanych w Puszczy Białowieskiej 24.05.2108 [plik]

        Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 31.07.2018  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosia  2.10.2017 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 26.10.2017  [plik]

 

Open letter of the Committee of Environmental and Evolutionary Biology PAS to the Minster of Science and Higher Education concerning scientific debate on the Białowieża Forest  28.06.2107  [plik po polsku]  [file in English]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN na temat propozycji zmian w dwóch rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących sporządzania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  20.04.2017  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie podstawy programowej z biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej   8.12.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce  17.10.2016 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 13.01.2017  [plik]

Odpowiedź Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN  27.03.2017  [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw  29.07.2016 [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  25.07.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie przerwania kadencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody  23.05.2016 [plik]