Presidium

Chair

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

 

Deputy Chairs

Dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Members of presidium

Dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Dr hab. Piotr Minias, Uniwersytet Łódzki (Secretary)

Dr hab. Anna Orczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Members

1.         prof. dr hab. Jerzy Bańbura Jerzy, Uniwersytet Łódzki

2.         prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

3.         dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

4.         prof. dr hab. Mariusz Cichoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5.         prof. dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki

6.         prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski

7.         dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

8.         prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, czł. koresp. PAN

9.         prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10.     dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski

11.     dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

12.     prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, czł. rzecz. PAN

13.     dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14.     dr hab. Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

15.     dr hab. Piotr Minias, Uniwersytet Łódzki

16.     dr hab. inż. Robert Mysłajek, Uniwersytet Warszawski

17.     prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN, czł. koresp. PAN

18.     dr hab. Anna Orczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

19.     dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20.     prof. dr hab. Jack Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czł. koresp. PAN

21.     dr hab. Michał Ronikier, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

22.     dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

23.     prof. dr hab. Leszek Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

24.     prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

25.     prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

26.     prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

27.     prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku

28.     prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

29.     prof. dr hab. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN

30.     dr hab. Michał S. Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

31.     prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

32.     prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN

33.     prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

34.     dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków PAN

35.     dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu