Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN z przyjemnością informuje, że najbliższa Polish Evolutionary Conference (https://pec2022.umk.pl/) odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniach 19-21 września 2022 roku w Toruniu. Liczymy, że przyciągnie ona szerokie grono ekologów i biologów ewolucyjnych. Rejestracja jest już możliwa, składanie streszczeń zostanie uruchomione w połowie kwietnia 2022. Serdecznie zapraszamy!

 

2022

W dniu 06.04 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oficjalnie wsparł [link] apel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczący egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu, nauki przyrodnicze są absolutnie kluczowe dla rozwoju ekonomicznego, naukowego i technologicznego społeczeństwa, a brak przedmiotów przyrodniczych na egzaminie ósmoklasisty może przyczynić się do ich zaniedbywania w szkole podstawowej, trudnego do uzupełnienia w toku dalszej edukacji.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaopiniował projekt ustawy o parkach narodowych [link]. W opinii Komitetu projekt ustawy zawiera wiele zapisów poprawiających sytuację parków narodowych (np. określenie utworzenia albo powiększenia parku jako celu publicznego). Z drugiej strony, niektóre zapisy w ocenie Komitetu ograniczają skuteczność ochrony najcenniejszych obiektów naszego przyrodniczego dziedzictwa narodowego, w szczególności są to zapisy dotyczące powoływania i rozszerzania parków narodowych oraz powoływania ich dyrektorów.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN serdecznie zaprasza na transmisję popularnonaukowego wykładu Dra Mateusza Konczala (Pracownia Biologii Ewolucyjnej UAM) "Czy czeka nas życie w planetarnym szpitalu? - perspektywa ewolucyjna". Wykład, organizowany jest przez Wydziału Biologii UAM w Poznaniu w okazji Dnia Darwina, jest otwarty dla wszystkich chętnych. Wykład online odbędzie się 14 lutego 2021 (poniedziałek), początek transmisji o 17:30 (https://youtu.be/vfopK6zbqKY).

 

2021

Dnia 03.11.2021 odbędzie się w trybie hybrydowym debata Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN i Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN pod tytułem "Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności". Szczegóły dotyczące debaty znajdują się w załączniku [PROGRAM_DEBATY].

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaapelował do Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu o odrzucenie planowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych [link]. W opinii Komitetu ustawa jest sprzeczna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i reprezentuje rabunkowe podejście do środowiska. Komitet wskazuje również, że proponowane w ustawie rozwiązania mogą zwiększać zagrożenie powodziowe i nie powinny być procedowane bez poszanowania przepisów prawa o ochronie przyrody i środowiska.

 

W nawiązaniu do unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN przyjął stanowisko w sprawie ochrony starodrzewów [link]. Strategia ta zakłada ochronę wszystkich lasów naturalnych i starodrzewów jako najcenniejszych ekosystemów leśnych, jednak jej elementy spotkały się z krytyczną oceną niektórych gremiów reprezentujących leśnictwo, w tym Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Niniejsze stanowisko KBŚiE jest polemiką z niektórymi tezami tej krytyki.

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaapelował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej [link]. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, obszar Puszczy Karpackiej jest jednym z najcenniejszych, obok Puszczy Białowieskiej, obszarów leśnych Polski i środkowej Europy. W swoim apelu Komitet wskazuje działania, które są niezbędne aby zapobiec utracie walorów przyrodniczych tego terenu.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego [link]. W opinii Komitetu propozycja wyłączenia z Parku enklawy położonej na Świętym Krzyżu nie jest uzasadniona wynikami badań przyrodniczych, a tym samym nie spełnia wymogu określenia rzeczywistego stanu wartości przyrodniczych oraz wymogu udokumentowania bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych.  

  

Organizowana przez Komitet Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference) niestety nie odbędzie się w 2021r. z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.