Regulamin Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN [link]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie programu "Tarcza Wschód" 27.05.2024 [pdf]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie ochrony Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest” 26.09.2022 [link]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wspierające apel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczący egzaminu ósmoklasisty 06.04.2022 [link].

         - odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki 31.08.2022 [link]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie projektu ustawy o parkach narodowych 18.02.2022 [link].

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych 01.08.2021 [link].

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie ochrony starodrzewów 18.06.2021 [link].

 

Apel Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej 25.03.2021 [link].

         - odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska 23.04.2021 [link]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego 16.10.2020. [link] oraz 20.05.2021 [link]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie projektu zmiany Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 20.08.2020 [link]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN dotyczące regulacji zatrudniania na stanowiskach typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 23.07.2020 [link]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie ochrony własności intelektualnej w trakcie procedowania wniosków składanych do Lokalnych Komisji Etycznych 14.07.2020 [link]

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN formalnie poparł list otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików [link]

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN formalnie poparł Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających 26.09.2018 [link do pliku]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie projektu Ustawy o gatunkach obcych 31.08.2018 [plik]

 

List Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Środowiska w sprawie nasadzeń planowanych w Puszczy Białowieskiej 24.05.2108 [plik]

        Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 31.07.2018  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosia  2.10.2017 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska 26.10.2017  [plik]

 

List otwarty Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie debaty naukowej na temat Puszczy Białowieskiej 28.06.2107   [plik po polsku]   [file in English]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN na temat propozycji zmian w dwóch rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących sporządzania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  20.04.2017  [plik]

 

Petycja Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian ustaw dotyczących zarządzania zasobami przyrodniczymi   22.12.2016  [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie podstawy programowej z biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej   8.12.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce  17.10.2016 [plik]

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 13.01.2017  [plik]

Odpowiedź Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN  27.03.2017  [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw  29.07.2016 [plik]

 

Opinia Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  25.07.2016 [plik]

 

Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie przerwania kadencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody  23.05.2016 [plik]