Prezydium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

 

Zastępcy przewodniczącego:

Prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Członkowie prezydium:

Dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Prof. dr hab. Piotr Minias, Uniwersytet Łódzki (Sekretarz)

Dr hab. Anna Orczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Kapituła Medalu im. Ludwika Tomiałojcia:

Prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący Kapituły)

Dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Anna Orczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Skład Komitetu:

1.         prof. dr hab. Jerzy Bańbura Jerzy, Uniwersytet Łódzki

2.         prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

3.         dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

4.         prof. dr hab. Mariusz Cichoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5.         prof. dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki

6.      dr hab. Mirosława Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu        

7.      prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski

8.         dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

9.         prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, czł. koresp. PAN

10.      prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11.     dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski

12.     prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

13.     prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, czł. rzecz. PAN

14.     dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

15.     dr hab. Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

16.     prof. dr hab. Piotr Minias, Uniwersytet Łódzki

17.     dr hab. inż. Robert Mysłajek, Uniwersytet Warszawski

18.     prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN, czł. koresp. PAN

19.     dr hab. Anna Orczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

20.     dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

21.     prof. dr hab. Jack Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czł. koresp. PAN

22.     dr hab. Michał Ronikier, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

23.     prof. dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24.     prof. dr hab. Leszek Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25.     prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski

26.     prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

27.     prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

28.     prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku

29.     prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

30.     prof. dr hab. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN

31.     prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

32.     prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN

33.     prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

34.     dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków PAN

35.     dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu